Monday, October 12, 2009

Imam Abu Yusuf

Ulamak mazhab Hanafi, boleh kita lihat dalam buku Seadet-i Ebediyye (Kebahagiaan Tanpa Akhir), Waqf Ikhlas (1993: 22-30). Waqf Ikhlas mengatakan:

Tidak dapat dibenarkan membayarkan zakat dengan dayn untuk harta [berupa] 'ayn atau dayn [janji utang] yang masih harus dikembalikan. Merupakan keharusan untuk memberikannya dalam bentuk aset yakni 'ayn.

Imam Abu Yusuf, fakih dan satu di antara dua murid utama Imam Abu Hanifah, menulis surat kepada Sultan Harun Al Rashid, (memerintah 170H/786M-193H/809M), menegaskan keharaman wang selain emas dan perak sebagai alat pembayaran. Ia menulis:

Haram hukumnya bagi seorang Khalifah untuk mengambil wang selain emas dan perak, yakni syiling yang disebut Sutuqa, dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran kharaj dan ushr mereka. Sebab walaupun syiling - syiling ini merupakan syiling resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak dibuat dari emas melainkan tembaga. Haram hukumnya menerima wang yang bukan emas dan perak sebagai zakat atau kharaj.

No comments:

Post a Comment