Monday, October 12, 2009

Al-Qurtubi

Al-Qurtubi dalam Tafsir beliau telah memberi tafsiran tentang ayat al-Quran yang bermaksud:

"Wahai orang yang beriman! Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Pesuruh Allah dan mereka yang memerintah kamu....." (ayat 59 dari surah An-Nisa)

Ayat tersebut merupakan satu perintah supaya umat Islam taat kepada Sultan (penguasa) dalam 7 perkara. Hal pertamanya ialah penempaan Dinar dan Dirham dan yang lainnya ialah menetapkan berat dan ukuran, perlaksanaan shariah, haji, Jumu'ah, Hari Raya (Puasa dan Korban) dan Jihad.

Menempa dinar dan dirham adalah tanggug jawab PERTAMA yang harus dilaksanakan Sultan ( Penguasa ) dan harus dipatuhi.

No comments:

Post a Comment