Monday, October 12, 2009

Ibn Khaldun

Kata Ibn Khaldun dalam Kitabnya " Al Muqadimah " mengenai matawang shariah :

" Wahyu diturunkan menyebutnya (dinar dan dirham), hukum feqah berkaitan dengannya seperti ZAKAT, MAHAR dan HUDUD dan lain - lain lagi. Apa yang diturunkan Al Quran merupakan satu hakikat dan ukuran tertentu yang turun bersamanya seperti zakat dimana hukumnya diambil dan bukan dari matawang bukan shariah ( fulus atau sebagainya ). Ketahuilah bahawa telah ijma' sejak dari awal kedatangan Islam, zaman sahabat dan tabi'in bahawa dirham shariah ialah 10 dirham bersamaan 7 mithqal ( dinar ) emas. .... "

No comments:

Post a Comment